Dag Ove Skjold

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-143)

Ansvarsområder

Forskningsområder:

Moderne økonomisk historie

Innovasjon

 

Undervisning:

Moderne økonomisk historie

 

Pågående forskningsprosjekter:

Deregulering i norsk kraftforsyning

 

Utvalgte publikasjoner:

 

 

  • A Wealth of Tradition. Jøtul 1853-2003, Fredrikstad, 2003 (238 s.)
  • For velferd og industri. Statens kraft 1947-1965, Universitetsforlaget, 2006 (271 s.)
  • Statens nett. Systemutvikling i norsk elforsyning 1890-2007 (Med Lars Thue), Universitetsforlaget, 2007 (622 s.) 
  • Power for Generations. Statkraft and the Role of the State in Norwegian Electrification, Universitetsforlaget, 2009 (283 s.)  
  •  Beyond borders. The internationalisation of Statkraft 1990-2015, Universitetsforlaget, 2015 (271 s.).
  • Organisering og samarbeid i norsk elforsyning, ca. 1900-1985, doktoravhandling, NTNU, 2015 (333 s.)

CV

Publikasjoner