Daiva Baukiene

Konsulent

Avdeling for infrastruktur
Studentdemokratiet
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner