Einar Mo

Dosent

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-354)
Einar Mo er dosent ved Handelshøyskolen, institutt for økonomi og IT, hvor han forsker og underviser i juridiske fag, blant annet på bachelorstudier i økonomi og ledelse og eiendomsmegling. Han har tidligere arbeidet i statsforvaltningen og vært advokat hos Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke), Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og Kommuneadvokaten i Larvik.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig RET2000 Rettslære
 • Emneansvarlig EML101B Jus for eiendomsmeglere I
 • Emneansvarlig EML 102B Jus for eiendomsmeglere II
 • Emneansvarlig ØKARBP1001Grunnleggende arbeidsrett, Porsgrunn

Publikasjoner

 • Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten, Cappelen Damm Akademisk, 2017
 • "Kritisk blikk på Fårøya-dommen", Tidsskrift for eiendomsrett, 2017 s. 59-70
 • Faste eiendommens rettsforhold, Cappelen Damm Akademisk, 2017
 • "Rettslige grunnlag for eiendomsgrenser - særlig om mellomgrenser", Jussens Venner, 2016 s. 212 - 228. DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2016-04-03
 • "Avhendingssaker i retten – en empirisk undersøkelse", Lov og rett 2015, s. 403 – 413.
 • Oppgaver med løsninger i rettslære, Cappelen Damm Akademisk, 2013
 • "Konkurranseutsetting av driften av kommunale havner", Tidsskrift for forretningsjuss 1/2007
 • Internasjonale arbeidsforhold, Cappelen Akademisk Forlag, 2001
 • "Employer’s obligation in redundancies", Bulletin - official journal for the british-nordic lawyers association, 1999
 • "Overview of the Legal Issues Affecting Employers and Employees in Norway", International Financial Law Review, Executive Recruitment and Employment, 1999
 • "Oppsigelse i arbeidsforhold fra en avtalerettslig vinkel", Lov og Rett, 1999 s. 131–160. Også inntatt i Artikkelsamling i arbeidsrett, Pensumforlaget 2001
 • "Oppsigelse i prøvetiden", Lov og Rett 1998 s. 3-31. Også inntatt i ”Artikkelsamling i arbeidsrett”, Pensumforlaget 2001
 • Kredittkjøpsloven, Norsk lovnøkkel, Ad Notam Gyldendal 1997
 • Pakkereiseloven, Norsk lovnøkkel, Ad Notam Gyldendal 1997
 • "Inkassolovens generalklausul om god inkassoskikk", Lov og Rett, 1994 s. 192-209
 • "Utenrettslig behandling av forbrukertvister," Jussens Venner, 1994 s. 316-340
 • Håndbok i husleierett, TANO 1993
 • "Har utleieren rett til nøkkel til utleid leilighet eller lokale?", Lov og Rett, 1992 s. 552-55