Eivind Georg Gjelseth

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-infrastruktur
Campus Kongsberg (5329)