Elisabeth Aase

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-105)

Ansvarsområder

Sykepleievitenskap bachelor sykepleie:

 • Emne 12 Integrert sykepleievitenskap 3. og 4. studieår 
 • Emne14: Fagutvikling og forskning i sykepleie

Videreutdanning og masterutdanning:

 •  Videreutdanningen Aldring og eldreomsorg
 • Masterutdanningen anestesi-sykepleie

Undervisning og veiledning:

Bachelor sykepleie

Videreutdanningen Aldring og eldreomsorg

Masterutdanning anestesisykepleie

FOU- gruppe: Eldreforsk

Kompetanse

 • Sykepleier og spesialsykepleier i anestesi
 • Sykepleievitenskap - hovedfag (UiO)
 • Pedagogisk seminar (UiO) og høgskolepedagogikk (HiT)
 • Ledelse og administrasjon
 • PhD-kurs i vitenskapsteori
 • PhD-kurs i kulturteori
 • Prosjekterfaringer

CV

Publikasjoner

Publikasjoner:

Aase, E. (2016) Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt. Senter for omsorgsforskning, Rapportserie - NR.3/2016

Aase, E. (2016) Seniorkultur i endring? PhD- essay, Telemark Open Research Archive, TEORA

Aase, E. (2014) Pensjonistrollen – deltaker eller tilskuer? PhD - essay, Telemark Open Research Archive, TEORA

Aase, E. (2013) Kvalitetssikring og utvikling av kliniske studier for sykepleiestudenter i sykehjem. Et samarbeidsprosjekt mellom Porsgrunn kommune og Høgskolen i Telemark. Samlet prosjektrapport Telemark Open Research Archive, TEORA.

Aase, E. (2003) Ledelse i undervisningssykehjem. Høgskolen i Telemark HiT- notat, 2 -2003, Telemark Open Research Arcive, TEORA.

*Aase, E. (2003) Undervisningssykehjem - funky sykehjem? Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; Nr. 4, 2003, Årgang 5, s. 244 – 259.

Aase, E. (1999) Klinisk Stige - Et kompetanseprogram for sykepleiere. Aust- Agder sentralsjukehus.

Aase, E. (1999) Fag og ledelse? Hovedfagsoppgave. Oslo: UiO, Institutt for sykepleievitenskap