Elisabeth Hovde Johannesen

Elisabeth Hovde Johannesen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (N-123)
Underviser i norskfaglige emner på barnehagelærerutdanninga i kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk, og på fordypninga Bildebok, muntlig fortelling og iscenesettelse. Er leder for arbeidsgruppa som hvert år arrangerer Bildebokkonferansen, på campus Notodden. Forskningsinteresser er knytta til bildebok, etikk og resepsjon.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Bildebøker, crossover-litteratur
  • Estetikk og etikk
  • Språkutvikling og språkstimulering
  • Muntlig fortelling 
  • Veiledning 

Publikasjoner

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2019). "Bildebøker og emosjonelle leserreaksjoner. Om kunst og etikk", i Tidsskriftet Edda, nr. 4, 2019. https://www.idunn.no/edda/2019/04/bildeboeker_og_emosjonelle_leserreaksjoner

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2016). «Senmoderne bildebøker i barnehagen», i Tidsskriftet Barn, nr.3, 2016.

Baskår, Ellen, Johannesen, Elisabeth Hovde og Norendal, Audhild. (2019). "Nye læreplaner: Mål i framtidens skole". I Bedre skole. Vol.: 31, nr.2, 2019. (s. 52-55)

 

Konferansebidrag:

Johannesen, Elisabeth Hovde og Anne W. Norstrand. (2014). Blodig alvor – på liksom. Praksiskonferansen, Kragerø.

 

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2014). Bildebøker som utfordrer – som rører, berører og opprører. Presentert på Bildebokkonferansen på Høgskolen i Telemark, Notodden. 

 

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2011). Leser møter bildebok – bildeboka i et resepsjonsestetisk perspektiv. Presentert på Forskingsdagene, Høgskolen i Telemark, Notodden.

 

Kurs:

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018): «Inkluderende språkfellesskap». Ressursperson i samarbeid med kollega, Ingvild Birkeland (drama, USN) i Falkåsen barnehage, Bamble kommune, året 2018/2019.

 

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018/19): Foredrag- og kursholder/ressursperson for alle barnehageansatte i Bamble kommune, (kommunale og private barnehager). Prosjekttittel: «Inkluderende språkfellesskap».

 

Foredag:

Johannesen, Elisabeth Hovde (2017): Barn og litteratur. Foredrag i Solhaug barnehage, Notodden.

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018): Risikosamfunn og barns seksualitet. Foredrag for foreldre og ansatte i Trekløveren barnehage, Skien Kommune.

Johannesen, Elisabeth Hovde (2012): Moderne bildebøker i barnehagen. Foredrag for alle barnehageansatte i Bamble kommune, Langesund.