Elise Klaveness

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold (D2-26)
Underviser matematikkdidaktikk i lærerutdanningene med størst fokus på grunnskolelærerutdanningen 1-7. Er opptatt av god matematikkundervisning med eleven i fokus.

Ansvarsområder

  • Matematikkdidaktikk GLU 1-7

Kompetanse

Er utdannet ved NTNU, UC Berkeley, Københavns universitet, Brown university, UiO og USN
innenfor matematikk, fysikk, pedagogikk og matematikkdidaktikk og har også undervist ved NTNU, samt jobbet som forsker i SINTEF. Sitter i lokalstyre i Lamis, i juryen i UngeAbel og i styret i Norsk matematikkråd.

Forskernettverk

  • Klasseromforskning og kvalitet i undervisning
  • Matematikkdidaktikk
  • Matematikkvansker

CV

Publikasjoner

Klaveness, E. (2017). Du kan, jo! – om elevers matematiske identitet i klasserommet. I K. Kverndokken, N. Askeland & H. Siljan (Red.), Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning: Fagbokforlaget.

Klaveness, E. (2013). Et matematisk kulturmøte. I A. Fyhn (Red.), Matematikk og kultur - Kultuvra ja matematihkka: Caspar forlag.

Klaveness, E. (2012a). Desimaltall og standardalgoritmen for divisjon med papir. Tangenten, Caspar forlag, 23(1), 7.

Klaveness, E. (2012b). Rutebøker og matematikk. Tangenten, Caspar forlag, 23(1), 2.

Klaveness, E., & Tisthammer, K. (2011). Kristines historie – en historie om matematikkvansker.  Hentet fra http://wp.home.hive.no/elk/publikasjoner/kristines-historie/

Klaveness, E. (2010). Konkretiseringsmateriell og abstraksjonsmateriell. Tangenten, Caspar forlag, 21(1).

Klaveness, E. (2009). Å kunne regne i mat og helse -  Materiell til etterutdanningskurs.  Trondheim.

Klaveness, E. (1997). Modelling of Horizontal Wells, Unstationary Flow Study. Porsgrunn: Hydro.

Klaveness, E. (1999). SinLam – a User-friendly laminate program. Oslo: Sintef Materials Technology.

Klaveness, E., & Elgsæter, A. (1999). Brownian dynamics of bead-rod-nugget-spring polymer chains with hydrodynamic interactions. [New York]: American Institute of Physics.

Klaveness, E., Vinje, K., & Fismen, B. G. (1999). Overflatetopografi for polymerer (B. STF24 A99021). Trondheim: SINTEF, Materials Technology.

Klaveness, E., & Elgsaeter, A. (1998). Brownian Dynamics of Bead-Rod-Needle-Spring Polymer Chains with Hydrodynamic Interactions. Trondheim: Fak. for fysikk, informatikk og matematikk, NTNU.