Ellen Cathrine Bjune

Ellen Cathrine Bjune

Førstelektor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold ()