Erik André Fevang

Universitetslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D2-121)