Espen Andreas Brembo

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4224)

Ansvarsområder

Nærmere beskrivelse av forskningsprosjektet: Se prosjektomtale på hjemmesiden til Vitensenteret helse og teknologi.

Kompetanse

Interesseområder:

 • Forskning og praksisutvikling
 • Personorientert omsorg
 • Smerter og smertelindring
 • Sykepleie i primærhelsetjenesten
 • Kommunikasjon og helseveiledning
 • Samvalg / Shared decision-making
 • Samhandling på tvers av nivåer
 • Helseteknologi

CV

Utdanning:

2013- : Ph.d.-student, Universitetet i Oslo

 • The Science and Practice of Person-centred Research, PHDPCR500 (15 ECTS)
 • Introductory course in statistics, MF9130 (8 ECTS)
 • Introductory courses PhD-programme, MF9010 and MF9030 (5+5 ECTS)

2009-2011: Master i klinisk sykepleievitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
2003-2006: Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Oslo
2002-2003: Examen Philosophicum og Examen Facultatum, Universitetet i Oslo

 

Publikasjoner