Etty Ragnhild Nilsen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (A 411)

Ansvarsområder

 • Responsible lecturer, two courses in Master of Science in Business:
  Qualitative research methods
  Learning and knowledge creation in and between organizations
 • Responsible lecturer Qualitative Research Methods, PhD Marketing Management
 • Responsible lecturer Knowledge Management, module in Executive Master of Management
 • Project manager Digital surveillance <http://vitensenteret.hbv.no/digitalt-tilsyn/> (terminated)
 • Projects:
 • Supervision master students Master of Science in Business

Kompetanse

Area of interests:

 • Knowledge management
 • Practice based learning in organizations
 • Strategy
 • Regional innovation and development

Teaching areas:

 • Interorganizational and intraorganizational learning
 • HR
 • Scientific methods
 • Strategy
 • Organizational behaviour
 • Management

Subject areas:

 • Organizational learning
 • Communities of practice
 • Knowledge management
 • Practice based studies
 • Regional development

CV

Position:        
Associate professor at Buskerud and Vestfold University College, School of Business and Social Sciences

Degree:          
PhD in Leadership and Organization from BI Norwegian Business School.
Cand. merc. (Master degree) in Strategy and Knowledge Management, Buskerud University College and the University of Oslo.

Languages:     Norwegian, English and Spanish

 

Academic background

2010                PhD in Leadership and Organization from Norwegian School of Management BI. Title of dissertation: Opportunities for learning and knowledge creation in practice.

2002                Master degree (Cand. Merc) in Strategy and Knowledge Management, Buskerud University College.

1986                Bachelor (Cand. Mag.), Buskerud University College and the University of Oslo. Human resource management, information technology, business, pedagogics, English and Spanish (supplemented in 1998-99)

 

 

Publikasjoner

Publications

Elvekrok, I., Veflen, N., Nilsen, E. R., & Gausdal, A. H. 2017. Firm innovation benefits from regional triple-helix networks. Regional Studies: 1-11.

Eikebrokk, Tom Roar, Etty R. Nilsen and Niels Garmann-Johnsen: Exploring the role of process orientation in healthcare service innovation: the case of digital night surveillance. In AMCIS 2017 Proceedings. ISBN: 978-0-9966831-4-2

Nilsen, E. R. & Gausdal A.H. (2017). The multifaceted role of the network orchestrator - a longitudinal study. International Journal of Innovation Management. 21(6)

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657.

Meum, T. T., and Nilsen, E. R. 2016. Co-creation of an Innovation Network : Engagement and User Involvement in Digital Care Services. eTELEMED 2016: The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 32–35. ISBN: 978-1-61208-470-1

Nilsen, E. R., Olafsen, A. H., Steinsvåg, A. G., Halvari, H., & Grov, E. K. (2016). Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care. Journal of multidisciplinary healthcare, 9, 153.

Nilsen, E.R. et al. (2015): Eldreomsorg og teknologi. Feature article in Agderposten (November 27th 2015), in Laagendalsposten (November 29th 2015), and in Drammens Tidende (December 3rd 2015).

Jørgensen, E.J.B., and Nilsen, E.R. (2015): Development of internationalization in a capability perspective: Norwegian SMEs in Russia. Int. Journal of Entrepreneurship and Small Business. 26(3). 332-351

Gausdal, A.H., Möllering, G., Nilsen, E.R. (2015). Re-focusing the Smart-house network. In: Sydow, J., Schüßler, E., Müller-Seitz, G. (eds.): Managing Interorganizational Relations – Debates and Cases. London: Palgrave Macmillan. pp. 146-153.

Dugstad, J., Nilsen, E., & Eide, H. (2014). Piloting the Norwegian version of the “The Measuring Instrument for Determinants of Innovations” (MIDI)-a new instrument for implementation of innovations in health care. Paper presented at the Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway.

Ergan, M. A. , Vold, A. T. og Nilsen, E. (2014). Virtual Communities of Practice - Experiences from VCoP. Proceedings of the 15th European conference on knowledge management. 306-310.

Båtevik, F. O., Grimsrud, G. M., Nesse, J. G., Nilsen, E. R., Yttredal, E. R., & Årethun, T. 2013. Kampen om kompetansen - Innovasjon og rekrutterings-utfordringar i regionalt perspektiv. Plan, 6.

Sivertzen, A., Nilsen, E.R., Olafsen, A. (2013): Employer Branding: Employer Attractiveness and the Use of Social Media. Journal of Product and Brand management. 22(7). 473-483.

Eide, D., Ladegård, G., Langåker, L., Lines, R., Nilsen, E. og Wennes, G. (2013) Grunnleggende utfordrende – Utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag. Magma (5). 49-58.

Nilsen, E. R. (2013). Organizing for learning and knowledge creation - or are we too afraid to kill it? Projects as a learning space. Journal of Managing Projects in Business 6 (2). 293-309.

Olsen, N. V., Elvekrok, I., & Nilsen, E. R. (2012). Drivers of food SMEs network success: 101 tales from Norway. Trends in Food Science and Technology, 26(2), 120-128

Gausdal, A., & Nilsen, E. 2011. Orchestrating Innovative SME Networks. The Case of “HealthInnovation”. Journal of the Knowledge Economy, 2(4): 586-600.

Karlsen, J., Isaksen, A., Austenå, H., Brekke, T., Herstad, S., Holtskog, H., & Nilsen, E. 2011. Forskning eller utdanning? Plan(2).

Nilsen, E. R. 2010. Opportunities for learning and knowledge creation in practice. Norwegian School of  Management, Oslo. Dissertation.

Vaagaasar, Anne Live and Etty Nilsen (2005): Multivoicedness in organisational identity construction. Knowledge creation as the alignment of interests. Published in: Gherardi, S., Nicolini, D. (eds) (2005) The Passion for Learning and Knowing. Proceedings of the 6th International Conference on Organizational Learning and Knowledge (2 vols.) University of Trento e-books, Trento.  (ISBN 88-8843-100-X)

Papers in review

Nilsen, E.R., Olafsen, A.H. & Jørgensen. E.J.B.: Managerial proximity: Implications for control and support in dispersed knowledge-intensive organizations.

Nilsen, E.R., Stendal, K., & Gullslett, M.K.: Nilsen, E.R., Stendal, K., Gullslett, M.K.: The complexity of stakeholders in Implementation of Technology in primary Health care – a roadmap.

Reports

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E., & Stendal, K. 2017. Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet "Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organization". Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, 1 ed.: 57. http://hdl.handle.net/11250/2462955

Eide, Tom; Nilsen, Etty Ragnhild; Winness, Monika Gullslett; Olafsen, Anja Hagen; Aaberge, Amund Hamnes; Eide, Hilde. Tillitsmodellen - erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune. Drammen: Vitensenteret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 2017 (ISBN 978-82-7860-303-1) 42 s. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (13) HSN

Dugstad, J., Nilsen, E. R., Gullslett, M. K., Eide, T.,  Eide, H. (2015): Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester: opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport. HBV Skriftserien 13. http://hdl.handle.net/11250/285837

Jakobsen, Erik W. og Etty Nilsen (2007): Ringerike scenarier 2020. Report.