Eva Elisabeth Røed Røsnæs

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (E2-25)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner