Eva Jenny Benedikte Jørgensen

Timelærer

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()