Eva Sommerseth

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-38)

Ansvarsområder

  • Ansvarlig for master påbygg jordmor 40 studiepoeng 
  • Emneansvarlig for emne normalt svangerskap og fødsel og patologisk svangerskap og fødsel og barseltid, 10+10 studiepoeng.

Kompetanse

Utdannet sykepleier og jordmor, med Phd fra Universitetet i Oslo 2010.

CV

Publikasjoner