Eva Turk

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner