Fahad Awaleh

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5360)
USN Handelshøyskolen består av 5 institutt fordelt på fem campus. Mitt institutt, institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, er lokalisert på to steder: campus Drammen og campus Kongsberg. Jeg er programkoordinator (faglig ansvarlig) for Executive Master of Management (EMM) ved USN Handelshøyskolen som består av 8 emner. Disse kursene er på 30 studiepoeng og ved å ta 3 emner vil studenten oppnå en Master of Management grad. I EMM underviser jeg på emne i strategi,. Min øvrige undervisning er innenfor Etter og Videreutdanning (EVU) kursene våre hvor jeg er inne på ledelseskurs som bl.a. nasjonalutdanning for styrere i barnehage, endringsledelse for kommunalekunder, digitalisering, innovasjon og ledelse og andre lederkurs. Jeg har min PhD i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI (2008) og har som spesialfelt stor interesse for nettverk og strategi da hvordan aktører samarbeider og samskaper gjennom ledelse og utvikling i relasjoner. Ved å se på samhandling i relasjoner og hvordan organisasjoner skaper effektive måter å anvende tilgjengelige ressurser på tvers av organisatoriske grenser så er min forskningsinteresse relevant for aktører som må posisjonere seg ift endrede rammebetingelser, omstillingskrav, teknologiske skifter og ellers der hvor det er et urealisert potensial for å skape mer kundeorienterte tjenester og produkter. Rent faglig har jeg fire hovedomåder jeg både forsker og underviser: 1) strategi, 2) innovasjon og samarbeid i nettverk, 3) kvalitet og ledelse og 4) logistikk og forsyningskjeder. Jeg startet på USN Handelshøyskolen i oktober 2015. Før det var jeg leder for Norges største private barnehagekjede (FUS barnehagene) med 160 barnehager og 3500 ansatte. Jeg var også kompetansedirektør innen jernbaneverket. Jeg har utdanningen min fra Handelshøyskolen BI (siviløkonom, Master of science, og PHD) hvor jeg var ansatt i 9 år mellom 2001 og 2010, med forskeropphold ved University of California, Berkeley. Jeg var også med å starte en bachelor i shipping ved BI i 2011 hvor jeg i en førsteamanuensis II stilling hadde ansvaret for introduksjonskurset i shipping ledelse med 110 studenter fra 17 land. I dag på USN har jeg et spesielt fokus forskningsmessig på kvalitet i barnehage og samspill som nøkkelen til god kvalitet, og nettverkssamarbeid som utgangspunktet for samskaping og innovasjon mellom aktører. Jeg holder ofte foredrag innenfor disse to feltene, som regel med et strategisk blikk på det hele.

Ansvarsområder

 • Programkoordinator for Executive Master of Management (EMM) og foreleser i emne strategi
 • Underviser i lederkurs innen barnehagefeltet, endringsledelse, digitalisering og innovasjon, med mer.
 • Underviser også innen logistikkfagene som bla. innkjøp, forsyningskjedelselse, logistikk, mer mer.
 • Forskningsprosjekter innen kvalitet i barnehage (prosjekt om ledelse av kvalitet gjennom relasjoner mellom foreldre, barn, og ansatte i en barnehage), og samskaping i nettverk (prosjekt fokusert på næringsvekst 2020 i Drammensregionen)
 • Holder gjevnlig foredrag for næringsliv og offentlige aktører innen nettverkssamarbeid og innovasjon/samskaping, og innen strategi posisjonering for fremtiden gjennom samspill og relasjoner.

 

Kompetanse

CV

Utdanning

 • Siviløkonom (2001) Handelshøyskolen BI
 • Master of science i strategi (2002) Handelshøyskolen BI
 • PhD i strategisk ledelse (2008) Handelshøyskolen BI med forskeropphold ved University of California, Berkeley

Arbeidserfaring

 • Postdoktor (2007-10) Handelshøyskolen BI (forskning på maritime næring)
 • Nestleder i FUS kjeden (FUS barnehagene) (2010-14) (oppbygning av kjedestruktur og administrasjon i FUS)
 • Kompetansedirektør (2014-15) Offentlig sektor
 • Førsteamanuensis II (2010-13) Handelshøyskolen BI (innen shipping og supply chain management)
 • Førsteamanuensis (2015-dags dato) USN Handelshøyskolen, inst. for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Publikasjoner

1Awaleh, Fahad; Engelseth, Per.
Managing Outsourced Logistics Service Projects as Complex Networked Resources. IEEM Conference; 2018-12-16 - 2018-12-19
USN UiT
 

2Awaleh, Fahad; Engelseth, Per.
Project logistics services - A longitudinal study of process-driven structural change. NOFOMA conference; 2018-06-08 - 2018-06-09
USN UiT
 

3Awaleh, Fahad; Engelseth, Per; Elvekrok, Ingunn.
Micro-positioning as purposeful interaction. A conceptual framework for micro-positioning within dyads.. IMP Asia; 2018-12-02 - 2018-12-05
USN UiT
 

4Awaleh, Fahad; Engelseth, Per.
Sourcing to enhance outsourced and offshored engineered product supplies. EUROMA; 2017-07-01 - 2017-07-05
USN UiT
 

5Engelseth, Per; Suarishvili, Mariami; Awaleh, Fahad.
Why tender when not required? On purchasing practices in the Norwegian petroleum industry. Supply Chain Forum: an International Journal 2017 ;Volum 18.(3) s. 123-137
HIM HSN
 

6Awaleh, Fahad.
En industriell verden i endring - hvordan posisjonere seg for fremtiden. Norges bank 200 år - næringslivsseminar ved USN Kongsberg; 2016-04-12 - 2016-04-12
USN
 

7Jahre, Marianne; Awaleh, Fahad.
Temporary and permanent networks - Mobilising resources for international disaster relief. IMP conference -Asia 2009; 2009-12-06 - 2009-12-10
BI
 

8Awaleh, Fahad.
Interacting strategically within dyadic business relationships: A case study from the Norwegian electronics industry. Handelshøyskolen BI 2008 (ISBN 978-82-7042-942-4) 252 s. Series of Dissertations(6/2008)
BI
 

9Awaleh, Fahad; Engelseth, Per; Gadde, Lars-Erik; Persson, Göran.
Economizing through Business Relationships. I: Jahre, Gadde, Håkansson, Harrison, Persson (eds), Resourcing in Business Logistics. Liber 2006
BI