Feroz Mehmood Shah

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()
Jeg forsker på moralfilosofi, politisk filosofi og filosofihistorie og er særlig interessert i normative teorier, i teorier om samvittighet og om moralske dommer. Jeg forsker også på den sosiale, politiske og historiske konteksten for moralske dommer.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Utdanning:

  • Doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Oslo, 2018. Avhandlingens tittel: "Sapere Aude! The Judgement View of Kant's Theory of Conscience".

Verv:

Priser og stipend:

  • Hans Majestet Kongens Gullmedalje for PhD-avhandlingen "Sapere Aude! The Judgement View of Kant's Theory of Conscience"
  • Gjennomføringsstipend ved Universitetet i Oslo
  • Fulbright Flagship Grant (forskningsopphold ved Johns Hopkins University)
  • Erasmus+ Mobility Grant (forskningsopphold Universität Heidelberg)

Forskernettverk:

Publikasjoner