Finn Ørstavik

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-100)
Finn er sosiolog med Dr. Philos. fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring som forsker og underviser. Han har arbeidet NIFU og STEP, før han kom til Høgskolen i Vestfold, som nå er USN. Han er opptatt av innovasjons-sosiologi, og underviser både i teori og kvalitativ metode. Finn har bred erfaring med industri- og sektorstudier, og med utredning og evaluering. Han har publisert forskningsarbeider med empirisk fokus blant annet på fiskeri- og havbruk, byggeindustri og transportsektoren. Finn har i flere år vært med i styret for Forskerforbundet ved USN.

Ansvarsområder

 • Underviser på bachelor i Sosiologi - organisasjonssosiologi, generell sosiologisk teori og kvalitativ metode
 • Underviser på masternivå, i Master i Samfunnsanalyse (MSA) og Master i innovasjon og ledelse (MIL) - innovasjon i samfunnsperspektiv, innovasjonsteori, økonomisk globalisering 
 • Underviser Erasmus Mundus masterstudenter ved USN - Norsk samfunn og kultur
 • Forsker med empirisk fokus blant annet på prosjektorganisering og prosjektledelse, og innovasjon i ulike næringer
 • Samarbeider med utenlandske kolleger blant annet gjennom ENRIC-nettverket, og med kolleger ved University of Loughborough og University of Reading

Kompetanse

 • Sosiologisk systemteori
 • Innovasjonssosiologi
 • Innovasjonsteori
 • Kvalitativ metode
 • Forskningsledelse
 • Formidling
 • Akkvisisjon

Publikasjoner