Finn Ørstavik

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-78)
Finn er sosiolog med lang erfaring som forsker og underviser, i universitets- og høgskolesektoren, og i insituttsektoren. Han er spesielt opptatt av innovasjons-sosiologi, og for den store betydningen innovasjon og innovasjonsprosesser har for individer og samfunn. Han er interessert i teori om vitenskap og samfunn, i generell sosiologisk teori, og i systemteori. Gjennom sin tid i oppdragsforskning har Finn bred erfaring med industri- og sektorstudier, og med utredning og evaluering. Han har publisert forskningsarbeider med empirisk fokus blant annet på fiskeri- og havbruk, byggeindustri og transportsektoren. Finn er tillitsvalgt og med i Styret for Forskerforbundet ved HSN.

Ansvarsområder

 • Undervisning i Sosiologi bachelor: teori og metode
 • Undervisning på Tverrfaglig Master i Samfunnsvitenskap: blant annet ansvar for emnet Innovasjon og Globalisering
 • Undervisning av Erasmus Mundus studenter ved HSN: Norsk samfunn og kultur
 • Forskning, blant innenfor prosjektet Quality and Learning in Construction Production (QLCP), med finansiering fra Norges forskningsråd og deltakelse av partnere blant annett fra Veidekke Entreprenør, BI og University of California, Berkley.

Kompetanse

 • Sosiologi
 • Innovasjonssosiologi
 • Innovasjonsteori
 • Kvalitativ metode
 • Forskningsledelse
 • Formidling

CV

1996 Dr. Philos. Sociology, University of Oslo

 • Thesis: The hierarchical systems paradigm in technological innovation. A sociological analysis of technology creation and technology policy in the field of mini-computers in Norway

1989 Magister Artium, Sociology, University of Oslo

 • Thesis: Engineers as master builders of society. Technology creation and institution building at the Norwegian Defence Research Establishment through 2 decades

Aug. 2012-

Associate Professor, University College of Southeast Norway (HSN)

Oct. 2009 - Aug. 2012

Associate professor (Part time 75%), University College Vestfold

 • Research Director, Centre for Regional Innovation

Senior Researcher (Forsker 2) (Part time 40%, permanent), Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

- Deputy Research Director for the Innovation Group of NIFU

- Director of the Knowledge Processes in Construction project

- Director of the FHF-evaluation project

(...)

Publikasjoner

https://www.researchgate.net/profile/Finn_Orstavik