Fiona Mary Flynn

Universitetslektor / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-47)
Programkoordinator for masterutdanning i anestesisykepleie

Ansvarsområder

  • Program- og emneansvar
  • Undervisning
  • Veiledning av masteroppgaver
  • Simuleringstrening
  • Oppfølging av studenter i klinisk praksis

Kompetanse

PhD stipendiat USN 2017-

Master i klinisk sykepleie, HiG 2013-15

Videreutdanning i anestesisykepleie, HiBu 1999-2001

Sykepleierutdanning, St.George's University, London, UK 1980-83

Bachelor i Historie og kunsthistorie, University of Bristol, UK 1976-79

CV

Publikasjoner

Nurse Educ Pract. 2017 Jan;22:37-46. doi: 10.1016/j.nepr.2016.11.008. Epub 2016 Nov 29.

Aiming for excellence - A simulation-based study on adapting and testing an instrument for developing non-technical skills in Norwegian student nurse anaesthetists.

Flynn FMSandaker KBallangrud R.