Fred Arne Høifødt

Universitetslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-64)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner