Fred Erling Selnes

Professor II

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (C 226)