Frode Bakken

Frode Bakken

Bibliotekar/timelønnet

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Stab forskningsavdelingen
Campus Porsgrunn (K-233B)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Fra HSN Open Archive (Brage):

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92967/browse?value=Bakken%2C+Frode&type=author

Now showing items 1-4 of 4