Frode Bakken

Biblioteksjef

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Porsgrunn (K-233B)

Ansvarsområder

Stillingen som seksjonssjef for bibliotek er leder innenfor deler av avdelingens hovedfunksjonsområder. Personal- og økonomiansvar samt daglig drift utgjør viktige deler av stillingsinnholdet, i tillegg til saksbehandlings-, utviklings- og utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder. Stillingen vil også ha ansvar for utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner.

Seksjonssjefen rapporterer til avdelingsdirektør/viserektor for avdelingen, og inngår i avdelingens lederteam.

Høgskolen er i en utviklings- og omstillingsprosess og har ambisjoner om å oppnå universitetsstatus. Denne ambisjonen og andre utfordringer i universitets- og høgskolesektoren medfører behov for kontinuerlig omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser og økt inntjening. Seksjonssjefen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Fra HSN Open Archive (Brage):

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92967/browse?value=Bakken%2C+Frode&type=author

Now showing items 1-4 of 4