Gerda Rasmussen Helmers

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-51)

Ansvarsområder

  • Sykepleier / lektor med hovedfag i sykepleievitenskap
  • Emneansvarlig for kliniske studier i spesialisthelsetjenesten
  • Underviser og veileder studenter i teori og i kliniske studier

Kompetanse

  • kliniske sykepleieferdigheter
  • veiledning
  • problembasert læring
  • administrasjon og ledelse