Grith Overgaard Fosnæs

Øvingslærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4200)

Ansvarsområder

 • Velferdsteknologi i sykepleie, bachelor - Campus Drammen
 • Simuleringskoordinator internt/eksternt

Kompetanse

 • Palliativ sykepleier
 • Tverrfaglig veileder
 • Coach
 • Simuleringsfasilitator
 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Kompetanseutvikler
 • Geriatri
 • Studentveiledning

CV

Publikasjoner