Gro Anita Myklevold

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-7)
Mitt PhD-prosjekt (2018-2022) undersøker operasjonaliseringer og oppfatninger av flerspråklighet for elever, lærere og lærerutdannere.

Ansvarsområder

PhD-student

Kompetanse

CV

Publikasjoner

  • Myklevold, Gro-Anita (fc). “That is a big shift for us”: Teachers’ and teacher educators’ perceptions of multilingualism and multilingual operationalizations. In Gargiulo, Marco, Haukås, Åsta & Iørn Korzen (Eds.). Globe: A Journal of Language, Culture, and Communication.

  • Myklevold, Gro-Anita (fc). Operationalizing multilingualism in a foreign language classroom in Norway: opportunities and challenges. In Dahl, Anne, Krulatz, Anna & Neokleous, Georgios Educational Implications of Classroom-based Research on Teaching Foreign Languages in Multilingual Settings. Bristol: Multilingual Matters

  • Myklevold, Gro Anita (2019). "Each person has a different story to tell": Homeless Identity in David Walliams' Metafictive Children's Book Mr Stink (2009), In Karen Sue Patrick Knutsen; Guri Ellen Barstad & Elin-Sofie Nesje Vestli (ed.),  Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-5275-3571-8.  Kapittel 17.
  • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2018). Exploring Communication Strategy Use and Metacognitive Awareness in the EFL Classroom, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  10.  s 179 - 203.
  • Myklevold, Gro Anita (2018). "Working with Literature: Two Case Studies", In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  Chapter 8.  s 139 - 157
  • Myklevold, Gro Anita (2017). I dare not write it, even hint it. Nobody will ever print it!: Metanarration and Metafiction in Postmodern English Children's Books, In  Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults / Narratologie Plus – Studien zur Erzählweise in aktueller internationaler Kinder- und Jugendliteratur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631676844.  Part I: Narrative Strategies and Identity.  s 145 - 164.
  • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk?, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  1.  s 19 - 29
  • Myklevold, Gro Anita (2014). Litteratur i klasserommet, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 13.  s 180 - 194