Gro Gade Haanes

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-39)