Gro Karsten Skarholt

Instituttnestleder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-201D)