Gro Lorentzen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-126)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Disch, Per Gunnar Lorentzen, Gro.
Aktiv omsorg - prioritering, kompetanse og kompetansebehov. Porsgrunn: Senter for omsorgsforskning Sør 2012 (ISBN ) 116 s.

Lorentzen, Gro.
Cultu