Gry Tykhelle

Seniorkonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for eksamen
Campus Porsgrunn (B-144B)

Ansvarsområder

  • Eksamensansvarlig for Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), campus Porsgrunn.
  • Saksbehandler spesialtilpasninger / tilrettelegging på eksamen for studenter.
  • Eksamen fra A til Å.

Kompetanse

Bachelor i Project Management PL1, PL2 og PL3 fra BI Drammen

Pedagogikk grunnfag, fra SLHK

CV

Publikasjoner