Gunn Inger Svendsrud

Seksjonssjef

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Kongsberg (5308)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner