Guro Johansen

Rådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for studentstøtte og karrieretjenester
Campus Vestfold (B2-53A)
Rådgiver innenfor karriereferdigheter, kompetansekartlegging, studiemestring, motivasjon, overgang studier - arbeidsliv, rekrutteringsprosesser. Gir individuelle veiledninger, kurs og forelesninger

Ansvarsområder

 • Karriereveiledning
 • Kompetansekartlegging
 • Fasilitering for individuell utvikling
 • Samtaler rundt motivasjonstap og studiemestring
 • Generelle og tilpassede jobbsøkerkurs med fokus på karriereferdigheter og tilpasning til arbeidslivet
 • Samarbeid med studieprogrammene om støtte til gjennomføring
 • Fasilitering for arbeidslivskontakt
 • Eksterne kurs og foredrag
 • Karriere- og alumniportal

 

Kompetanse

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Kompetanse innen karriereveiledning, motivasjon- og mestringspsykologi, organisasjonspsykologi, kurs- og formidlingserfaring. Sertifisert i interesseutforskningsverktøyene, Wie og Cut-e.

CV

 • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi (NTNU),
 • Utvidet Cand.Mag med litteraturvitenskap, sosialantropolgi og prosjektledelse (UiO)
 • Erfaring med rekrutteringsprosesser fra innsalg til leveranse, og med karriereveiledning av mennesker i omstilling for Korn Ferry, Futurestep
 • Karriereveiledning og kursutvikling- og ledelse i Invito kurs og ressurssenter for arbeidslivsmestring; 2007-2012
 • Sekretariatsmedlem, og skribent for karriereveiledningsutvalget, publikasjon: NOU:2016 "Norge i omstilling, strategi for helhetlig karriereveiledning", Kunnskapsdepartementet; 2015/16
 • Rådgiver for USN karriere siden 2012.

Publikasjoner

https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf