Guro Nore Fløgstad

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5612)
Jeg jobber som førsteamanuensis i lingvistikk og norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg underviser og forsker. Jeg er interessert i hvordan språk utvikler seg og hvorfor språk er som de er. PhD-avhandlingen min (UiO, 2015), omhandlet morfosyntaktisk og semantisk endring i rioplatensisk spansk. For tiden forsker jeg på temaer innenfor språkkontakt, tempus og aspekt, samt anvendt lingvistisk teori i klasserommet. Jeg er også spesielt interessert i norske minoritetsspråk, slik som romani, og hva som skjer med slike språk i kontakt med majoritetsspråket.

Ansvarsområder

Kompetanse

 

 • Tempus/aspekt
 • Genus i norsk - les om forskningen vår på tv2.nopå nrk.no og i forskning.no
 • Grammatikalisering
 • Bruksbasert og kognitiv teori, samt anvendelsen av begge i klasserommet
 • Flerspråklighet
 • Romanske språk, særlig argentinsk og uruguayansk spansk
 • Romani, særlig skandoromani og språklig variasjon blant romfolk i Argentina - intervju med meg om dette på denne podcasten
 • Rettslingvistikk (gjennomførte kurs i "Forensic linguistics" ved Hofstra University, USA, 2017)

CV

 • Førsteamanuensis, USN, fra august 2016
 • Førsteamanuensis (vikar), MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, 2015-2016
 • Gjennomføringsstipendiat, Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, 2014-2015
 • Ph.D., lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2015
 • MA, lingvistikk, Universitetet i Oslo, 2008
 • Gjesteforsker ved Instituto de Lingüística, Universitetet i Buenos Aires (UBA), 2013, 2019; Humboldt-universitetet, Berlin (2016); Universitetet i Beograd (2018); studier ved bl.a. Paris VII Denis Diderot.  
 • Før jeg ble lingvist, jobbet jeg bl.a. med salg og kjøp av europeisk 1800-tallskunst i Piemonte, Italia, som fjellguide i Appeninene, også Italia, og med å pleie voksne med autisme.

Publikasjoner

Pågående prosjekter:

Fløgstad, Guro Nore & Helene Urdland Karlsen. Rettslingvistikk som fag og metode. Bruk og misbruk av språkmaterialet i Bertheussen-saken. Under vurdering.

Romani in the late 19th century linguistic/ideological debates in Argentina. 

Kommende:

Mot lyset. Epilog til Gabriela Cabezón Cámaras roman China Irons eventyr.

Med Luka Lucic (Pratt Institute, New York): Beyond trauma narratives. How the military siege of Sarajevo (1992-1995) shaped stories told in the aftermath. Innsendt til Crisis Narratives, Martin Dege (ed.). Explorations in narrative psychology. Oxford: Oxford University Press.

Med Eli Anne Eiesland: Linguistic theory in the Norwegian classroom. Akseptert for publisering i International Perspectives on Linguistics in Education, Proceedings of the British Academy (PBA), Oxford: Oxford University Press.

Fløgstad, Guro & Celeste Rodríguez Louro (i trykken): Gauging expansion in synchrony. The Perfect in 19th century Rioplatense Spanish. Marc Fryd & Kristin Mæhlum Eide (red.), The Perfect Volume. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Monografi:

Fløgstad, Guro Nore (2016): Preterit Expansion and Perfect Demise. A Critical Perspective on Cognitive Grammaticalization Theory. [Brill’s Studies in Historical Linguistics], Brill: Leiden. Open Access - link her

Artikler

Fløgstad, Guro Nore (2020): "Et språk som alle andre". Om norsk romani i samfunn og utdanning. Acta Didactica Norden. Open Access

Fløgstad, Guro Nore (2019): "Pavlenkos prosa". Iben Brinch Jørgensen & Norunn Askeland (red.): Kreativitet i akademisk skriving. Oslo: Gyldendal Akademisk. Open access

Fløgstad, Guro Nore & Elizabeth Lanza (2019): "Language contact across the lifespan". Jeroen Darquennes, Joe Salmons og Wim Vandenbussche (red.), Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft: Language contact. Berlin: De Gruyter. Fulltekst i vitenarkiv

Fløgstad, Guro & Eli Anne Eiesland (2019): Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics. Open access. Les mer om prosjektet på NRK.no og TV2.no, og hør på intervju med NRK Språkteigen 

Fløgstad, Guro Nore (2017): "Revisiting Perfect/Preterit instability across Romance. On functional motivations for diverging paths". Acta Linguistica Hafniensia International Journal of Linguistics.

Fløgstad, Guro Nore (2008): “Retention of grammatical elements in Norwegian Para-Romani. The pronominal system”. In Acta Orientalia 69, 153-168

Fløgstad, Guro Nore (2014). “The expansion of the Preterit in Rioplatense. Contact induced?” In Tor Åfarli & Brit Mæhlum (eds.), The Sociolinguistics of Grammar. [Studies in Language Companion Series 154]. 117-137. Amsterdam: John Benjamins

Fløgstad, Guro Nore (in press). “¿(De)gramaticalización en el español rioplatense? Consecuencias teóricas y una solución construccionista”. Proceedings from the II Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y VII Jornadas Internacionales de Investigación en Filología y lingüística. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Fløgstad, Guro Nore (2012). “Viste: ¿Un caso de gramaticalización?”. In María Marta Negroni (ed.) Actas del II Coloquio Internacional Marcadores del discurso en lenguas románicas: un enfoque contrastivo. 82-89.  Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Annet (utvalg)

Fløgstad, Guro Nore. 2020. Cavani i kontekst. Debattinnlegg, VG.

Fløgstad, Guro Nore. 2018. Rettslingvistikk. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.

Fløgstad, Guro Nore. 2015. Grammatikalisering. Leksikalsk innførsel i Store norske leksikon.

Fløgstad, Guro Nore & Anders Vaa. 2010. Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut, og andre myter om språk. Oslo: Kagge forlag. Brukt som pensum på Exfac i språk ved NTNU i en årrekke.