Guro Ottersen Trillhus

Timelærer / Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()