Haakon Thorvaldsen

Haakon Thorvaldsen

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-73)

Ansvarsområder

Rolle:

  • Driftsleder for simulatorpark ved Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Leder for teknikerteam til simulatorene

Oppgaver:

  • Drift av alle simulatorene ved Institutt for maritime operasjoner
  • Systemintegrering og utvikling av nye elementer til simulatorene
  • Opplæring av instruktører
  • Utvikling og drift av SimSam ved FIN senteret

CV

Publikasjoner