Håkon Viumdal

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (E-208)
Programkoordinator for Masterprogrammet "Industrial IT and Automation"

Ansvarsområder

  • Delt emneansvar for FM4017 "Project"
  • Delt emneansvar for FMH606 "Master's Thesis"
  • Underviser i EE2418 "Instrumenteringsteknikk for y-vei"
  • Underviser i EK4212 "Instrumenteringsteknikk for elkraft"
  • Underviser i IA4212 "Instrumenteringsteknikk"
  • Underviser i IIA1217 - "Hard/Soft Sensor in Process Measurements" med professor Saba Mylvaganam
  • Deler emneansvar for FY1012 - "Teknisk Realfag 1" med dosent Kai Forsberg Kristensen
  • PhD-veileder innen sensorteknologi

Kompetanse

Førsteamanuensis

Publikasjoner