Halldor Engilbertsson

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-335)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Nordbø, Ingeborg Engilbertsson, Halldor; Vale, Lill Susan Rognli.
Market Myopia in the Development of Hiking Destinations: The Case of Norwegian DMOs. Journal of Hospitality Marketing & Management 201