Halvor Schøyen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-72C)
Maritim logistikk

Ansvarsområder

Kompetanse

Siv.ing Industriell Økonomi, NTNU

PhD i maritim logistikk, Høgskolen i Molde

 

CV

Publikasjoner

https://scholar.google.no/citations?user=9cPE2nEAAAAJ&hl=no&oi=ao