Hanne Mari Schiøtz Thorud

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5331)

Ansvarsområder

Undervisning: Anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi

Forskning ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-senter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/ 

Kompetanse

Undervisning: Undervisning i en digital tid

Forskning: Visuell ergonomi - samspillet mellom det visuelle system og muskel- og skjelettsystemet

Publikasjoner

Se Cristin: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=14557&la=no&instnr=222