Hans Einar Hem

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-108)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner