Hans Ivar laukli

Førsteamanuensis II

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner