Hans Jacob Ohldieck

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-361)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner