Hege Elisabeth Rorge Solheim

Hege Elisabeth Rorge Solheim

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner