Heidi Biseth

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5406)
Mine interesseområder er knyttet til demokrati, menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i utdanningssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarsområder

Kompetanse

Interesseområder:

  • Demokrati
  • Medborgerskap
  • Menneskerettigheter
  • Flerkulturalitet/mangfold
  • Komparativ og internasjonal utdanningsvitenskap

Undervisningsområder:

  • International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS), TE-DEC1000 Democratic Citizenship
  • Ph.D.-programmet PEDRES: "Approaching multiple source analysis and the support of NVivo"
  • Undervisning knyttet opp mot Fagfornyelsen/nye læreplaner 2020

Fagområder:
Se nærmere i Cristin

CV

Forskergrupper:

Samfunnsfagdidaktikk

Diversity and Citizenship in Education (DiCE) (tidl. Kompetanse for mangfold)

Utdanning:
Ph.D. i komparativ og internasjonal utdanningsvitenskap

Annet:

President i Nordic Comparative and International Education Society (NOCIES)

Editor-in-Chief, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Medlem, Norsk ressursgruppe, International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 - Norge

Ekstern ekspert for utvikling av et nytt læringssenter for videregående skole elever ved Stortinget, operativt i 2020

Styremedlem i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor-, og barnehagelærerutdanningene

Chair of the Gail Kelly Award Committee, CIES, 2016-2017

Gjesteprofessor ved Hiroshima University 2016-2017

Member of the International Advisory Board for the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship and Transformative Education

 

Mer informasjon er tilgjengelig på min personlige nettside: www.heidibiseth.no