Heidi Kapstad

Dekan

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (15008)
Dekan på Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Ledet fakultetet siden 2007 gjennom flere fusjonsprosesser, og fra en høyskole til et universitet.

Ansvarsområder

Som dekan har jeg blant annet jobbet med disse prosjektene: 

 • Utarbeidet og etablert: 
  • Master i klinisk helsearbeid
  • PhD Personorientert helsearbeid
  • Master i optometri og synsvitenskap
  • Master i synspedagogikk og synsrehabilitering
  • Anestesisykepleie
  • Intensivsykepleie
  • Ca 40 videreutdanninger på masternivå
  • Master i avansert klinisk sykepleie
 • Planlagt og etablert
  • Senter for psykisk helse og rus. Sentret har utviklet seg til nå å ha ca 25 medarbeidere (flere professorer, 1.am, medarbeidere med «dobbelt kompetanse». Åpnet september 2010.
  • Planlagt og etablert Vitensenteret Helse og Teknologi i samarbeid med helseforetak, kommuner, næringsliv og brukere / pasienter. Åpnet september 2012.
  • Planlagt og etablert Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Åpnet aug 2014.
 • Etablert en fakultetsadministrasjon

 

Kompetanse

Avansert klinisk sykepleie

Utvikling av sykepleiefaget

Ledelse

CV

Utdanning

 • Master og Management kurs, BI
 • PhD: Pain and health status in patients with osteoarthritis of the hip or knee undergoing joint replacement surgery. Measurement issues and outcomes”, Universitetet i Bergen
 • Flere kurs innen livskvalitet. 
 • Doktorgradsstipendiat, Norges Forskningsråd
 • Opptak dr.polit studiet, Det medisinske fakultet, UiB
 • Embetseksamen i sykepleievitesnakp, UiO

Klinisk erfaring

 • Sykepleier ved kirurgisk intensivavdeling, Buskerud sentralsykehus, 1988-1994. 
 • Ass. avdelingssykepleier og avdelingssykepleier ved Åskollen alderssenter, 1986 – 1988.
 • Sykepleier ved gynekologisk avdeling, Buskerud sentralsykehus, 1986

Undervisningserfaring og pedagogisk virksomhet

 • Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst- Norge fom 01.01.2017 - dd.
 • Dekan på på Høyskolen i Buskerud/Buskerud og Vestfold/Sørøst-Norge siden 2007. 
 • Forskningssykepleier/sykepleiekonsulent ved ortopedisk avdeling, Rikshospitalet  2004 – 2006.
 • Prosjektleder for utvikling av klinisk stige for helsepersonell, Sykehuset Buskeruf, 2001 - 2002.
 • Leder fagplanarbeidet for grunnutdanning i radiografi ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. 
 • Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 2000 – 2003.
 • Leder og sekretær av utredning om grunnlaget for etablering av radiografiutdannelse ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 2000.
 • Leder av spesialisthelsetjenesteteamet ved grunnutdanning for sykepleiere,  2001.

Publikasjoner

 • Skjæret A, Kapstad H, Wahl A. Gode koplinger - informasjonssøking som arbeidsprosess. Tidsskr Sykepl 2003; 12: 32-38.
 • Kapstad H, Rustøen T, Hanestad BR, Moum T, Langeland N, Stavem K. Changes in pain, stiffness and physical function in patients with osteoarthritis waiting for hip or knee joint replacement surgery. Osteoarthritis and Cartilage (2007) 15, 837-843.
 • Kapstad H, Hanestad BR, Langeland N, Rustøen T, Stavem K. Cutpoints for mild, moderate and severe pain in patients with osteoarthritis of the hip or knee ready for joint replacement surgery. BMC Musculoskeletal Disorders (2008) 9:55.
 • Kapstad H, Rokne B, Stavem K. Psychometric properties of the Brief Pain Inventory among patients with osteoarthritis undergoing total hip replacement surgery. Health Qual Life Outcomes. 2010 Dec 9;8:148.
 • Haugan B, Langerud AK, Kalvøy H, Frøslie KF, Riise E, Kapstad H. Can we trust the new generation of infrared tympanic thermometers in clinical practice?
 • Espen Andreas Brembo, Heidi Kapstad, Tom Eide, Lukas Månsson, Sandra Van Dulmen, Hilde Eide (2015). Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis treatment and care continuum: a qualitative study. In process
 • Kapstad H, ”Å leve med osteoartrose fram til beslutning om operasjon”. Bokkapitel i  ”Å leve med kronisk sykdom – en varig kursendring” Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red).