Heidi Klippenberg Nygaard

Seniorkonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for eksamen
Campus Drammen (4308)

Ansvarsområder

Fakultetsansvar for Helse- og sosialvitenskap (sykepleie bachelor/master og radiografi)

Koordinator på fakultetsteam for HS i Seksjon for eksamen

 

FS og Wiseflow ifm praktisk gjennomføring

Sensurregistrering, oversendelse og oppfølging av sensorer mm.

Bachelor- og masterinnleveringer

Begrunnelser og klager

Formelle klager                               

Fagteam fusk

 

 

Kompetanse

Hovedfag i sosiologi

Mellomfag i pedagogikk

CV

Publikasjoner