Heidi Sten-Nilsen

Seksjonssjef

Økonomiavdelingen
Seksjon for innkjøp
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Innkjøpssjef
  • Anskaffelsesstrategi og handlingsplaner
  • Anbudskonkurranser og rammeavtaler
  • Avtaleforvaltning
  • Digitale verktøy knyttet til innkjøp

 

CV

Se Linkedin https://www.linkedin.com/in/heidi-sten-nilsen-a5451015?trk=nav_responsive_tab_profile