Helen E Kortner

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-141)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner