Helen Jørgensen

Seniorkonsulent

Økonomiavdelingen
Seksjon for regnskap
Campus Porsgrunn (K-229B)